EUROREGION NISA 2017 

Bitva u Liberce - 260 let

V rámci projektu bude podpořena akce - Bitva u Liberce 260 let - spojená s výstavou na téma kostel sv. Vojtěcha, Žitava a sedmiletá válka. Dále bude výstava instalována v Žitavě. Setkávat se a organizovat společné aktivity budou členové Spolku přátel Ostašova a Spolku přátel mandavských kasáren v Žitavě. Více o projektu ZDE.

 
_____________________________________________________________________________________________________
 

EUROREGION NISA 2013

Oživování kulturního dědictví

V rámci projektu byly podpořeny akce Ostašovský masopust 2013 a mezinárodní výstava obrazů. Byly vytvořeny publikace "Ostašovský masopust" a Bitva u Liberce", instalovýno bylo 8 ks informačních tabulí, kde jsou popsány významné událostí nebo budovy v Ostašově. Více ZDE

_____________________________________________________________________________________________________
 

OSTAŠOV A DECHOW

Podařilo se nám vyhledat původní obyvatele, kteří odešli z Ostašova v r. 1945. Dnes žijí na severu Německa v obci zvané Dechow. Navázána byla spolupráce s tamním občanským sdružením a během společných setkání vznikla a vznikají mnohá přátelství. Vzájemně se obohacujeme o historické prameny, zkušenosti apod. Více ZDE

_____________________________________________________________________________________________________
 

PARK U KOSTELA

Zarostlé prostranství naproti kostelu, který má Spolek v péči jsme proměnili v park s průlezkou a skalkami. Více ZDE

_____________________________________________________________________________________________________
 

TRADICE A ZVYKLOSTI

Snažíme se oživovat tradice a zvyklosti. Pořádáme Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha s ukázkou Bitvy u Liberce (Sedmiletá válka), o Velikonocích barvíme vajíčka a pleteme pomlázky. Sbíráme historické předměty, učíme se ručním pracem, vyrábíme betlémy, zpíváme, navracíme život do kostela, kde pořádáme výstavy, koncerty i svatby apod. Celkově se snažíme o oživení života v Ostašově a navracet se k původním hodnotám. Více ZDE

_____________________________________________________________________________________________________
 

ÚZEMNÍ PLÁN

Snažíme se bránit změnám navrhovaným novým územním plánem města Liberec, které by zcela změníly krajinný ráz Ostašova i jeho okolí a výrazně zhoršily kvalitu života místních obyvatel. Více ZDE