ER Nisa 2013

Spolek přátel Ostašova v rámci projektu nazvaného "Oživování Tradic a kulturního dědictví v Euroregionu Nisa" získal prostředky na částečné pokrytí akcí:

  1. Ostašovský masopust  / 23. 02. 2013
  2. Ostašovské poutní slavnosti s ukázkou Bitvy u Liberce / 20. 04. 2013
  3. Mezinárodní výstava obrazů  / 10. 05. 2013
  4. Umístění 8 tabulí upozorňujících na zajímavá místa, události a přírodu Ostašova

Výstupem projektu jsou trojjazyčné brožury (CZ. DE, PL) nazvané "OSTAŠOVSKÝ MASOPUST" a "BITVA U LIBERCE", dále letáky a trojjazyčné informační tabule připomínající tradice a zajímavá místa v Ostašově a jeho okolí (brožury ve formátu pdf stáhnete kliknutím na obrázek, texty jednotlivých informačních tabulí klinkutím na popis níže):

Trojjazyčné brožury MASOPUST a BITVA U LIBERCE:

Ostašovský masopust      

 
INFO TABULE - 8 zastavení:
 

Projekt proběhl v rámci "Programu Ziel 3/CII na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodnym státem Sasko a Českou Republikou". Z uvedených akcí byla pořízena dokumentace a probíhaly za účasti partnerského sdružení Oberlausitzer Kunstverein eV.

OSTAŠOVSKÝ MASOPUST

23. 02. 2013 odkaz najdete ZDE

___________________________________________________________________________________

OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI A UKÁZKA BITVY U LIBERCE

20. 04. 2013 

POUTNÍ SLAVNOSTI - odkaz najdete ZDE

UKÁZKA BITVY U LIBERCE - odkaz najdete ZDE

Informace o události proběhly tiskem  a také formou  Regionální zprávy na stanici RTM.

Fotografie z akce najdete v GALERII 

___________________________________________________________________________________

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

10. 05. 2013

Kromě návštěvy výše uedených akcí byla s partnery ze sdružení Oberlausitzer Kunstverein eV. uspořádána výstava jejich obrazů a obrazů regionálních umělců v kostele sv. Vojtěcha. Vernisáž byla zahájena slavnostním koncertem, poté byla představena jednotlivá díla a umělci, po koncertě bylo nabízeno občerstvení. Výstava trvala měsíc a díla bylo možno shlédnout každou sobotu a neděli od 14 do 17 hodin, kostel byl otevřen zájemcům i na požádání. 

Umělci ze spřáteleného sdružení jsou i po ukočení projektu našimi přáteli a partnery. Během předchozích akcí, kdy byli ubytování v centru Liberce, je velmi inspirovala část Lidových sadů, okolí muzea a Benešovo náměstí s radnicí. Namalovali cca 35 obrazů s touto tematikou a tak jsme uspořádali další výstavu. Tentokrát v prostorách Galerie U Rytíře v historické radnici.