Sv. Martin

 Svatomartinské slavnosti - vítání bílé zimy

 

Chladná doba podzimu již odpradávna nutila lidi, aby si k sobě hledali

cestu a pomáhali si přečkat období zimy. Martinské slavnosti umožňovaly

prožít lidem pocit vzájemnosti, spojovat je teplem v lidských vztazích.

Na oslavu Svatého Martina se konají 11. listopadu průvody

s lucerničkami. Na místě, odkud průvod vychází, si plamínkem z jedné

svíčky, či z ohníčku, rozsvítili všichni své lucerničky a celý průvod se vydal

např. na kraj lesa, kde čekal Martin na bílém koni a odvedl průvod

na nějakou mýtinu, kde stejně, jako je psáno v legendě, potká žebráka,

se kterým se rozdělí o svůj plášť.

Po ukončení průvodu se může podávalo pečivo ve tvaru podkovy,

vlastně rohllíčky a jiné pečivo. Sv. Martin na svém koni odjel a účastníci

průvodu si zazpívali, případně za doprovodu hudby zatančili.

Ve vinařských oblastech se v tento den žehná mladému,

Svatomartinskému vínu hlavně na Moravě jsou to vinařské tradice!

Na sv. Martina se podává svatomartinská husa, ochutnává se mladé

víno svatomartinské).

V souvislosti se slavnostmi se konají jarmarky, podávají se dobroty.

Tyto tradice mají původ již v 18. století, hlavně ve vinařských oblastech.

 

Zpracovala Růžena Haidlová

 

Übersetzung für Google Übersetzer, Link: HIER

for translation into another language using Google Translate:  HIER